ارسال به تمام نقاط ایران امکان دارد

ارسال با پست پیشتاز انجام میشود.

زمان رسیدن کالا در شهرهای بزرگ 2تا4 روز و در شهرستان ها 2تا6 روز زمان میبرد.

هنگام ارسال یک پیامک حاوی کد مرسوله اداره پست برای شما ارسال میشود که  شما میتوانید کد 24 رقم پیامک شده را در سایت اداره پست ایران وارد کرده و از زمان دقیق رسیدن کالای خود باخبر شود.